Δέσμευση της HEPER στους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών

Δέσμευση της HEPER στους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών

Januar 4, 2023 0 Von admin

Οι ζωές των ανθρώπων βελτιώνονται με την επαφή με το φως κάθε μέρα. Το φως δίνει τη δυνατότητα σε όλη τη ζωή (άνθρωπο, φυτό και ζώο) να ευδοκιμήσει και να αναπτυχθεί.

Εμείς στη HEPER πιστεύουμε ότι μπορούμε να υποστηρίξουμε και να διατηρήσουμε την κοινωνία σε όλες τις μορφές της και τη ζωή στο σύνολό της.

Με στόχο μας τη «βελτίωση της ζωής #θρόφως«Σκεφτόμαστε όχι μόνο το σήμερα αλλά και το μέλλον και συγκεντρώνουμε την εμπειρία και τις γνώσεις μας για ένα καλύτερο μέλλον και κοινωνία. Σεβόμαστε τη φύση σε όλες τις μορφές της και τις ανάγκες της κοινωνίας μας μέσω της αποστολής μας να υποστηρίζουμε τη ζωή.

Για να επιτρέψουμε έναν πιο βιώσιμο κόσμο και τελικά να διατηρήσουμε και να προστατεύσουμε το περιβάλλον στο οποίο εξελίσσεται όλη η ζωή, υποστηρίζουμε τη χρήση της πιο καινοτόμου και απροσδιόριστης τεχνολογίας και διαδικασιών.

Έχουμε συνειδητοποιήσει εδώ και καιρό την ανάγκη για μια προσέγγιση που λαμβάνει υπόψη τη χρήση των σωστών υλικών, τεχνολογίας και διαδικασιών.

Πιστεύουμε ότι για να επιτύχουμε τους στόχους μας, είναι ζωτικής σημασίας να θεωρούμε ότι όλοι οι πόροι μας είναι πεπερασμένοι, κάτι που πρέπει να διατηρήσουμε και να διατηρήσουμε και να επαναχρησιμοποιήσουμε όπου είναι δυνατόν, ενώ ταυτόχρονα βελτιώνουμε την απόδοση, αυξάνοντας την αποδοτικότητα και μειώνουμε τα απόβλητα. Όλα τα παραπάνω εκφράζονται στις βασικές μας αξίες.

Η τεχνολογία σε όλες τις μορφές της έχει ζωτικό ρόλο να διαδραματίσει στην αναζήτησή μας για περιβαλλοντική βιωσιμότητα. Γι‘ αυτό στο HEPER, η τεχνολογία φέρνει ερεθίσματα για να επιτρέψει τη βελτίωση της ζωής #θρόφως και όταν συγκεντρωθούν το όφελος είναι σαφές σε όλους.

Πιστεύουμε σε ένα μέλλον όπου η σωστή χρήση της καλύτερης διαθέσιμης τεχνολογίας, σε συνδυασμό με τη σωστή χρήση του φωτός θα μας επιτρέψει να πετύχουμε τον στόχο μας «Βελτίωση της Ζωής #θρόφως„.